Tema

Kunskapskanalen 2010

Henrik var programledare för sju 90-minutersavsnitt av diskussionsprogrammet Tema:. Under Henriks ledning diskuterades så vitt spridda ämnen som våld, cancer, entreprenörskap, dyslexi, cochlea-implantat samt hur viktigt det är att leka.